Den Bosch West Engelen

Over Buurtzorg Den Bosch West en Engelen.

Welkom bij Buurtzorg Den Bosch West & Engelen!

 

Buurtzorg Den Bosch West & Engelen bestaat uit een team van 10 enthousiaste wijkverpleegkundigen/-ziekenverzorgenden.

 

Het motto "Eerst Buurten dan zorgen" weerspiegelt het werkconcept waarbij voor elke individuele cliënt de zorg wordt afgestemd op de behoeften, mogelijkheden en omstandigheden van de cliënt en diens naasten.

Mensen met ziekten en beperkingen worden zodanig ondersteund dat ze niet buiten de gemeenschap komen te staan. De wijkverpleegkundige kan een verbinding maken tussen de individuele zorg, ondersteuning van de mantelzorg en zorg voor de buurt, een ideaal waar Buurtzorg stap voor stap aan blijft werken.

 

 

Buurtzorg Nederland is in 2006 begonnen met het ondersteunen van kleine zelfsturende teams van wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden. Het doel hiervan is om de professionals weer te laten doen waarvoor ze opgeleid zijn: zorgverlening met een minimum aan administratieve druk en management. Het minimum aan management heeft interesse gewekt vanuit Politiek Den Haag en... Buurtzorg Nederland is al meerdere malen uitgeroepen tot beste werkgever van het jaar!

 

 

Goede zorg thuis vraagt een professionele en toegewijde belangstelling voor de persoonlijke situatie van de cliënt. Zo snel mogelijk inspelen op de zorgvragen, samen oplossingen zoeken en grotere problemen voorkomen. Buurtzorg levert deze professionele zorg, regelt zo nodig de zaken eromheen en zorgt ervoor dat iemand zelf kan blijven beslissen over wat nodig is.

 

 

Doordat er complete zorg wordt geleverd: van steunkousen aandoen tot complex medisch-technische zorg, zien cliënten vaker dezelfde zorgverlener. Zo leren zorgverlener en cliënt elkaar beter kennen en ontstaat snel een totaal beeld van de zorgvraag, waarop kan worden ingespeeld.

Samen wordt toegewerkt naar zelfredzaamheid. Het is niet het doel om zo snel mogelijk, zoveel mogelijk zorg uit handen te nemen bij een cliënt, maar om samen te kijken naar hoe een cliënt weer (een deel) van zijn zelfstandigheid terug kan krijgen.

 

 

Zorg wordt geoptimaliseerd in nauwe samenwerking met (huis)artsen, praktijkondersteuners, ziekenhuizen, fysiotherapeuten en ergotherapeuten. We houden de lijnen kort. Ook vinden we het erg belangrijk om mantelzorgers te horen en te kijken of we samen de zorg voor de cliënt/de naaste kunnen vergemakkelijken.

 

 

Wanneer een cliënt het Buurtzorg team belt, zal hij of zij altijd een bekende zorgverlener aan de telefoon krijgen.

De planning wordt door het team zelf gemaakt. Dus er is geen bureaucratie; wel een persoonlijke en deskundige aanpak. En we zijn dag en nacht bereikbaar. Verder regelt het team de afname van de assesments die nodig zijn om tegenover uw zorgverzekeraar de inzet van uren voor (o.a. Pgb) zorg te verklaren. 

 

 

De kennis van Team Den Bosch West & Engelen is breed. Er is o.a. ervaring met wondverzorging, injecties en geestelijke begeleiding. Wij hebben verder ervaring in het geven van palliatieve zorg in de laatste levens fase, complementaire zorg en pijnbestrijding/ palliatieve sedatie.

 

 

Vriendelijke groeten van team Den Bosch west & Engelen!

 

Wilt u meer weten over Buurtzorg Den Bosch West Engelen, neem dan contact met ons op.
06 - 20251098
denboschwestengelen@buurtzorgnederland.com